News

MAKLUMAN PENANGGUHAN PROGRAM WORLD MISS UNIVERSITY KALI KE 29 TAHUN 2018

KENYATAAN MEDIA JAWATANKUASA PENGANJUR WORLD
MISS UNIVERSITY MALAYSIA

MAKLUMAN PENANGGUHAN PROGRAM WORLD MISS UNIVERSITY KALI
KE 29 TAHUN 2018

PUTRAJAYA, October 4, 2018 – Pihak Jawatankuasa Penganjur World Miss
University Malaysia mengambil maklum akan perubahan dasar-dasar serta
struktur kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, adalah dimaklumkan ‘29th World
Miss University’ yang dijangka akan diadakan di Malaysia bermula 05 hingga 28
November 2018 akan ditangguhkan pada tarikh yang akan dimaklumkan
kemudian.

Hal demikian merujuk kepada surat dari pihak Kementerian Kewangan
Malaysia, no rujukan (8.09)248/40/7-2273(5) bertarikh 25 Julai 2018,
Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia, no. rujukan MOTAC.600-
2/6/2 Jld.7 (43) bertarikh 31 Julai 2018 dan emel dari pihak ‘Malaysia Major
Event’ bertarikh 10 Ogos 2018 adalah disebabkan faktor perubahan dasardasar,
polisi dan pengstrukturan beberapa badan kerajaan yang terlibat dalam
penganjuran program ini.

Pihak kami akan membuat pemberitahuan dari masa ke semasa sebagai
makluman kepada semua pihak yang terlibat dalam penganjuran program ini.
Kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau
tidak langsung dalam menyokong penuh dan bekerjasama dalam menjayakan
program World Miss University Malaysia Tahun 2018 yang telah diadakan pada
27 hingga 30 Ogos 2018.

Justeru, talian pertanyaan lanjut Bahagian Acara di talian 03-88617997 boleh
dihubungi dari jam 9.30 pagi hingga 5.00 petang (hari bekerja sahaja).
Sekian, terima kasih.

Pengerusi
Jawatankuasa Penganjur
World Miss University Malaysia
27 September 2018

Rule and Regulation

• Malaysian university female student
• Hold Malaysia identification card & permanent resident
• Healthy with no major illness
• Attractive personality, have interest in outdoor activities and humanitarian work
• Height of 1.6M and above
• Still studying in local/overseas and form public/private universities
• Age 26 below by 31st December 2018

WMU Malaysia Terms and Conditions

  1. Cost of entry & what does it cover

 

  1. Term & Conditions